Over Kinderstad

Hoe fijn is het als je kind jarenlang op dezelfde vertrouwde locatie terecht kan om spelend te leren? Waar het ontdekt wat vriendschap is – ontdekt wat bij hem/haar past. Waar ze gezien worden door een deskundig team. Bij Kinderstad is die ruimte er voor je kind en voor jou als ouder.

We heten jullie van harte welkom. Hier kun je meer lezen over wat we bij Kinderstad kunnen betekenen voor jullie.

Symbool Vriendschap

Vriendschap

Kinderen groeien bij ons op met (toekomstige) klasgenootjes. Sluiten hun eerste vriendschappen. Ze leren van elkaar en van onze pedagogisch professionals. Het team van school, kinderopvang en/of anderen worden bekenden voor ze. Ook met ouders bouwen we in al die jaren een fijne band op.

Kinderstad Volgen

We zien kinderen

Kinderen ontwikkelen zich op 3 gebieden: lichamelijk, motorisch en sociaal-emotioneel. Op elk gebied hebben we professionals in huis. We leren kinderen in al die jaren door en door kennen. We kunnen ze daardoor goed volgen en helpen in hun ontwikkeling.

Verbinden Kinderstad

Samenwerking 

We halen zoveel mogelijk deskundigheid in huis. Op onze campuslocaties werken we samen met jeugdgezondheidszorg en school. Sommige bso's hebben extra specialisten in huis (BOOST). Op onze thema-bso's werken professionals op het gebied van sport, spel en/of creativiteit.   

Armhoef vriendschap
Boemerang KDV vriendschap

Samen met alle scholen in Tilburg

Onze 30 locaties zitten verspreid over de hele stad Tilburg. We werken samen met alle basisscholen in de stad. Met veel van hen zijn we op dezelfde locatie gevestigd. Op onze locatiepagina's  kun je lezen met welke scholen er wordt samengewerkt.  

 

Maatschappelijke Kinderopvang

Wij zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat de winst die we maken opnieuw investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Van alle kinderen, overal waar dat nodig is.

Meer weten?

logo BMK

Investeerder Expertisecentrum Kinderopvang

Wij investeren in Expertisecentrum Kinderopvang. Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Doel is informatie en kennis verzamelen waarmee pedagogisch professionals zich verder kunnen professionaliseren. 

Kinderopvang Expertisecentrum