Oudercontacten en ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en team is de basis voor een optimale opvang en ontwikkeling van kinderen. Naast pedagogische vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers vinden we een goede samenwerking met ouders dan ook heel belangrijk.

In het document Oudercontacten lees je meer over deze samenwerking, de contactmomenten die we met ouders hebben en de oudercommissie.