Tierentijn

 • Samenwerking school
 • BOOST
 • Duurzaamheid
 • Gezonde leefstijl
Campus locatie
impressie nieuwe voorgevel Tierentijn
 • Kinderdagopvang (0-4 jaar)
 • BSO (4-13 jaar)

Deze locatie biedt de volgende soorten kinderopvang:

KC Tierentijn opent in november 2021. We starten eerst met buitenschoolse opvang (bso). Later zullen we ook kinderopvang aanbieden aan kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

Vanaf januari 2022 zal echter eerst onze collega locatie Krisj Krasj Kresj tijdelijk van ons pand gebruikmaken. Wanneer je graag wilt dat je kind bij ons naar de kinderopvang gaat en blijft als Krisj Krasj Kresj naar hun nieuwe locatie gaat, dan kun je je kind inschrijven via het algemene aanmeldformulier. Vergeet dan niet om in het opmerkingen veld te vermelden dat je bij Tierentijn wil blijven.

In de toekomst zal Tierentijn ook zelf kinderopvang aanbieden. Dan hebben we alles onder één dak. Voor kinderen is onze locatie daardoor langere tijd vertrouwd terrein waardoor de overstap naar basisschool en bso makkelijker wordt! Lees meer over onze locatie onder het tabje 'bso'.

Meer weten over onze nieuwe locatie?

Uitgebreidere informatie op deze website volgt op een later moment. Ben je nu al nieuwsgierig naar wat Tierentijn te bieden heeft? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer over deze nieuwe locatie!

Contact opnemen met KC Tierentijn

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Op 1 november 2021 opent de nieuwe Kinderstad locatie Tierentijn haar deuren aan de Pastoriestraat in de Tilburgse wijk Goirke / Oud Noord. Je kunt bij ons terecht voor buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Kinderopvang Tierentijn zal samen met dependance basisschool De Stappen een kindcentrum vormen. Een plek waar kinderen terecht kunnen voor educatie, ontwikkeling, opvoeding en opvang. 
 

Van thuiskomen tot ontdekken samen met vrienden

Elk kind is uniek, net als volwassenen. De een wil even relaxen na schooltijd, de ander heeft enorme bewegingsdrang en een volgende wil gaan ontdekken. Dat begrijpen wij en daarom kunnen kinderen bij ons kiezen wat ze tijdens hun bso tijd willen gaan doen. Hiervoor hebben we mooie en inspirerende ruimtes.

De meeste kinderen die bij onze BSO komen spelen komen vanuit basisschool de Stappen. Meer informatie over het onderwijs vind je op www.bsdestappen.nl

De naam Tierentijn staat voor het verweven van verschillende stoffen. Het verweven van verschillende stoffen vergelijken we symbolisch met de nauwe verbintenis (verweving) tussen Xpect Primair en Kinderstad Tilburg. Binnen het kindcentrum vormen de basisschool en kinderopvang één geheel. Van baby tot puber kan het kind hier terecht en creëren we een verbintenis.

Voorschoolse opvang start om 7:30 en we zorgen ervoor dat je kind op tijd in de klas zit. De voorschoolse opvang wordt door dezelfde medewerkers als bij de bso gedraaid. In de ochtend gaat het vooral om nog even lekker rustig bezig te zijn met wat je wilt voordat school begint.

Buitenschoolse opvang (bso) is zowel tijdens schoolweken als in de vakanties open tot 19:00. Bij de bso kan je kind na schooltijd gezellig met anderen kinderen spelen. Er zijn altijd kinderen aanwezig waar je kind leuk mee aan de slag kan gaan. De medewerkers bieden een gevarieerd aanbod van activiteiten. De kinderen mogen met activiteiten mee doen, maar kunnen zeker ook lekker hun eigen gang gaan. Buiten spelen, bewegingsactiviteiten, los gaan in ons atelier, knutselen, koken, spellen spelen en nog veel meer. Bijna niets is onmogelijk en we staan altijd open voor nieuwe ideeën van de kinderen. Het is tenslotte hun tijd.

 
Een prachtig nieuw pand

Na de herfstvakantie 2021 verwachten wij intrek te nemen in ons compleet nieuwe pand aan de Pastoriestraat. Daar worden prachtige ruimtes gemaakt waarbinnen kinderen een vertrouwde en huiselijke sfeer zullen ervaren.

De gehele locatie wordt ingericht vanuit het thema: Textiel.

Het kenmerkende van Tierentijn is dat er verschillende stofdraden, linnen en wol, met elkaar verweven worden tot 1 geheel. Iedere stof met zijn eigen kwaliteiten en uitstraling, die samen, verweven met elkaar, een uniek eindproduct geven. Zo kijken we ook naar het kind. Elk kind is uniek met zijn eigen kwaliteiten.

Bekijk onze foto’s om alvast een sfeerimpressie te krijgen. Beelden zeggen hier meer dan woorden.

 

Kernwaarden Kindcentrum Tierentijn
 • Geborgenheid
 • Samenwerking
 • Groei en ontwikkeling
 • Oog voor verschillen
 • Verantwoordelijk

Sociaal-emotioneel
Goede bso heeft kinderen veel extra’s te bieden. Kinderen krijgen er de mogelijkheid om  sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. 

Motorisch 
Bewegen en buiten spelen zijn in de bso kinderopvang belangrijke onderwerpen, omdat het gezond is en de grove motoriek stimuleert. Inmiddels is bekend dat veel bewegen nog van veel grotere invloed is. Bewegen en spelen beïnvloeden de motorische ontwikkeling, leggen de basis van de hersenontwikkeling en beïnvloeden de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Creatief 
Pedagogisch professionals staan erom bekend dat ze vaak heel creatief zijn. Ze stimuleren kinderen in hun creativiteit door te tekenen, te knutselen, te dansen, spelletjes te doen, op onderzoek uit te gaan en meer. Dit bieden ze aan door vooral  hen te volgen en te bemoedigen door de kinderen de ruimte te geven om het zelf te  bedenken. 

Cognitief 
Door de kinderen te betrekken bij het organiseren van een uitdagend aanbod worden kinderen gestimuleerd zelf na te denken over wat er allemaal mogelijk is en wat ook niet en ook wat er voor nodig is om iets te organiseren. Pedagogisch professionals zullen de kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid en hen helpen door vragen te stellen waarmee de kinderen zelf tot een oplossing kunnen komen. Wij mogen ook gebruik maken van BOOST die hier nog een extra verdiepende bijdrage aan zal leveren.

 

Geschoold personeel

Onze professionals zijn allemaal pedagogisch geschoold, zijn extra geschoold op taalaanbod middels VVE (Voor- en vroegschoolse educatie), in bezit van BHV en EBHO diploma en ontwikkelen zich individueel op diverse gebieden zoals natuur- en milieu educatie, gezonde kinderopvang en meer. De scholing is terug te lezen in het locatie opleidingsplan. Vraag hier gerust naar.

Service

Wat is er allemaal inbegrepen als je naar de bso van Tierentijn gaat?

 • Kinderstad app:            voor een snelle en heldere communicatie in woord en beeld;
 • Ruilen van dagdelen:   of incidenteel extra afnemen wanneer er plek is;
 • Opvoedingsadvies:      laagdrempelig en aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden;
 • Eten en drinken:           verantwoord en bewust;
 • Uitstapjes:                     regelmatig een actief en/of leerzaam uitstapje buiten de BSO
Kosten

In de kinderopvang werken we met bruto en netto kosten. Bruto kosten zijn snel inzichtelijk, maar wel afhankelijk van de opvangsoort en soort contract dat je wil afnemen. Netto kosten zijn de kosten die je zelf daadwerkelijk betaald wanneer je kinderopvangtoeslag krijgt. De netto kosten kun je zelf berekenen door gebruik te maken van de rekentool. Als je het handiger vindt om dit te laten doen, dan kan dat ook door een e-mail te sturen.

Rondleiding en aanmelden

Wil je graag een rondleiding aanvragen of je kind direct aanmelden? Dat kan via onderstaande buttons: 

Rondleiding aanvragen

Direct aanmelden

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in. Onze locatiedirecteur helpt je graag!

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Samenwerking basisscholen

Wij halen kinderen op van de volgende basisscholen:
 • Cleijn Hasselt
 • De Cocon
 • De Stappen
 • Den Bijstere
 • Tiliander

Bijzondere kenmerken

 • Samenwerking school
  Het kindcentrum is een ontmoetingsplek voor kind en ouder gerelateerde activiteiten. Toekomstige ouders zijn verbonden aan het kindcentrum in het kader van voorlichting en voorbereiding op het ouderschap. De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben geen idee hoe die wereld eruit zal zien, hoe hun leven eruit zal zien en welke beroepen zij zullen hebben. Daarom willen we alle kinderen die nu in de opvang en/of school zitten brede en maximale ontplooiing bieden, want dat hebben ze straks nodig.
 • BOOST
  BOOST verzorgt specialistische activiteiten op de bso door een breed scala aan activiteiten aan te bieden ten behoeve van de brede talentontwikkeling van kinderen. Hiervoor zet BOOST diverse hbo-geschoolde pedagogisch didactisch specialisten in. Voor meer informatie kun je terecht op de pagina van BOOST www.boostbso.nl
 • Duurzaamheid
  In ons kindcentrum streven we naar een leeromgeving waarin mens en omgeving in balans zijn. Voor ons heeft duurzaamheid verschillende kanten. Duurzaamheid gaat over zorg voor onze planeet en over het welzijn en welbevinden van onze medewerkers en kinderen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op die gebieden en wij leren onze leerlingen om die verantwoordelijkheid te nemen.
 • Gezonde leefstijl
  Het kindcentrum leent zich uitstekend om de leefstijl van kinderen gunstig te beïnvloeden. Dat doen we door middel van voorlichting over gezond eten en het aanbieden van sport- en spelmogelijkheden. Het kindcentrum heeft een potentiële invloed op het gunstig veranderen van attitude van kinderen ten opzichte van een gezonde levensstijl. Door middel van het organiseren van sportactiviteiten, het aanbieden van minder calorierijke producten en kinderen leren over gezonde voeding en het belang van beweging.

Openingstijden

Buitenschoolse opvang:  
van einde schooldag (14:15) tot 19:00 tijdens schoolweken
7:30 - 19:00 tijdens vakantieweken

Voorschoolse opvang:
7:30 - 8:15 tijdens schoolweken

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Meer informatie

Landelijk registratienummer
 • Deze volgt binnenkort.

Directeur

Monique Bolder directeur
Monique Bolder
06-13978197

Waar vind je ons?

Pastoriestraat 1
5046 DN Tilburg

Tel: 06-13978197
Openingstijden

Wil je meer weten?

Laat het ons weten, we vertellen je graag meer over deze prachtige nieuwe locatie!

Contact