Cocon

 • VVE Uk & Puk
 • Samenwerking basisschool
 • Wijkpartners
 • Ontdektuin

Gemiddelde beoordeling:
Peuteropvang: 7,7

 

Campus locatie
Peuteropvang Cocon
 • Peuteropvang (2-4 jaar)
 • BSO (4-13 jaar)

Deze locatie biedt de volgende soorten kinderopvang:

Van peuter tot puber kunnen kinderen uit Groeseind/ Hoefstraat veilig en vertrouwd opgroeien binnen Kindercampus Cocon. Peuteropvang, school en BSO: alles werkt samen onder 1 dak, in een mooie vernieuwde locatie.

Onze peutergroep

 • Werkt intensief samen met basisschool de Cocon
 • Heeft een groene natuurlijke ontdektuin
 • Biedt al jarenlang professionele peuteropvang aan in de wijk
 • Biedt peuters van niet-werkende ouders subsidie zodat ook zij kunnen komen spelen
 • Is een VVE locatie (zie onder voor uitleg)

Peuteropvang is bij ons inclusief

 • Luiers
 • Gezonde tussendoortjes
 • Fruit
 • Water/sap/melk
   

Speciaal programma voor peuters: VVE

Onze peuters merken er niets van dat we bezig zijn om ze voor te bereiden op de basisschool. Dat doen we namelijk op een heel natuurlijke, vanzelfsprekende manier. De meeste peuters ontmoeten bij ons hun eerste vriendjes; samen gaan ze spelenderwijs op ontdekking. Aan het einde van de dag willen de meesten nog niet naar huis als papa en mama ze komen halen. Aan het einde van de peuteropvang stappen ze samen met hun vriendjes zelfverzekerd groep 1 binnen.   

Omdat we dit programma (dat VVE heet) aanbieden, komen ouders bij ons in aanmerking voor subsidie van de gemeente.
 

Spelenderwijs leren & spelen

Kinderen komen hier om spelenderwijs ervaringen op te doen. Door het aanbieden van verschillende activiteiten binnen een vaste structuur, ondersteunen we de persoonlijke en sociale vaardigheden. 

We werken thematisch en samen met onze groepspop Puk beleven we steeds weer nieuwe avonturen tijdens de verschillende thema’s die aan bod komen zoals het thema “Ik en mijn Familie” en “Hatsjoe” of “Eet smakelijk”. In een periode van 6 weken werken we samen met de kinderen aan het thema maar ook ouders worden hierbij betrokken middels een afsluitende ouderactiviteit of via de nieuwsbrief waarin tips en ideeën worden gegeven wat u thuis met uw kindje kunt doen rondom het thema.
 

Betrokkenheid

Daarbij besteden we veel aandacht aan normen en waarden die voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht geloof of cultuur. Wij voelen ons betrokken bij de buurt waar we deel van uitmaken en proberen aan te sluiten bij wat er zich in de buurt afspeelt. We willen daar graag nadrukkelijk bij betrokken worden. Daarom bieden we regelmatig speciale activiteiten voor de peuters aan. Dit kan bijvoorbeeld peutergym zijn, een muziek- of voorleesactiviteit of een workshop dans.
 

Oudercontacten

Wij hechten veel belang aan een goed dagelijks contact met de ouders. Tijdens het brengen en ophalen van het kind, kunnen ouders altijd met vragen terecht bij de pedagogisch medewerker. Wij stellen het zeer op prijs als ouders de pedagogisch medewerkers op de hoogte brengen van bijzondere situaties die het kind heeft meegemaakt. Jaarlijks vinden er ook oudergesprekken plaats waarbij samen met ouders de ontwikkeling en welbevinden van het kind wordt besproken.
Daarnaast kunnen ouders deelnemen aan de ouderkamer, welke gezamenlijk met de basisschool is opgericht. De ouderkamer is een ontmoetingsruimte voor themabijeenkomsten of activiteiten maar ook een informatie-, opvoedpunt waar ouders terecht kunnen voor vragen over opvoeding en onderwijs.


Lekker buiten spelen

De ontdektuin van de peutergroep is ingericht vanuit het concept natuurlijk spelen. Door gebruik van natuurlijke materialen wordt de fantasie bij kinderen geprikkeld. We vinden het belangrijk om iedere dag tenminste één keer met de kinderen naar buiten te gaan, ook als het weer wat minder is. De kinderen kunnen hier lekker rennen en/of fietsen, klauteren en glijden om het speeltoestel, in de zandbak spelen en/of met water kliederen of gewoon lekker buiten zitten.
 

Samenwerking basisschool

Over het algemeen stromen onze peuters door naar basisschool de Cocon. Kinderopvang en onderwijs gaan op de Cocon samen hand in hand. Voor kinderen en ouders betekent dit een vertrouwde en soepele overgang van peuteropvang naar de kleuterklas. Onder één dak kunnen kinderen spelenderwijs leren waardoor ook de doorgaande leerlijn zo soepel mogelijk zal verlopen.

Peuters en kleuters ontmoeten elkaar tijdens gezamenlijke activiteiten maar ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers ontmoeten elkaar tijdens bijvoorbeeld de warme overdracht met ouders. Samenwerking tussen peuteropvang en basisschool betekent ook samen werken aan verschillende thema’s wat kinderen stimuleert tot het ontdekken van nieuwe dingen.

Een betere start op de basisschool kunnen we kinderen niet geven!
 

Mandy Engel (directeur van peuteropvang Cocon)

 "We hebben voor onze peutergroep iedere keer weer een gevarieerd, leerzaam en leuk programma. Alles gaat heel spelenderwijs en elk kwartaal hebben we een ander thema. Het is ontzettend leuk om te zien hoe snel de peuters grote stappen maken. Ze bewegen zich vrij in de groep, maar leren ook omgaan met structuur. Op die manier verkleinen we de stap naar de basisschool. Er ontstaan ook echte vriendschappen die blijven bestaan in de kleuterklas”.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Beoordelingen

KlantOK

16 ouders beoordelen de kinderdagopvang van Kinderstad Tilburg locatie Cocon met een 7,7 gemiddeld.

7,7

Medewerkers

Bekijk hier enkele medewerkers van deze locatie.

Foto medewerker Cocon

Yvette

Pedagogisch medewerker VVE
Foto medewerker Cocon

Annemieke

Pedagogisch medewerker VVE

Binnen deze locatie zal per 24 augustus 2020 een nieuwe BSO openen die bewust is ondergebracht midden in het schoolgebouw. Zo kunnen de kinderen opgroeien in hun vertrouwde omgeving waar ze kunnen leren, spelen en zichzelf ontwikkelen.

 • Multifunctionele nieuwe ruimte
 • Vertrouwde en soepele overgang op de eigen locatie
 • Geen taxivervoer: na schooltijd niet meer met de taxi naar een andere BSO 

Visie
Voor kinderen en ouders betekent dit een vertrouwde en soepele overgang binnen de basisschool waarbij de kinderen op hun vertrouwde locatie aanwezig blijven voor een uitdagend aanbod op de BSO. Geen onnodige inzet van taxi vervoer en de kinderen van de ene locatie naar een BSO locatie verhuizen. Onder één dak kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken waardoor ook de doorgaande leer en ontwikkellijn zo soepel mogelijk zal blijven verlopen.

De samenwerking tussen kinderopvang en basisschool verloopt prettig en met de komst van een nieuwe BSO betekent dit ook dat het samen werken met beide teams, nog meer zichtbaar zijn voor elkaar, samen werken aan een doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd tot aan groep 8 middels verschillende thema’s wat kinderen stimuleert tot het ontdekken van nieuwe activiteiten.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Medewerkers

Bekijk hier enkele medewerkers van deze locatie.

Foto medewerker

Natasja

Pedagogisch medewerker BSO
Foto medewerker

Kiki

Pedagogisch medewerker BSO

Samenwerking basisscholen

Wij halen kinderen op van de volgende basisscholen:
 • De Cocon

Bijzondere kenmerken

 • VVE Uk & Puk
  We werken met de VVE methode Uk & Puk. Samen met onze groepspop PUK werken we themagericht aan alle ontwikkelingsgebieden. Vrij spel en gezamenlijke activiteiten worden afgewisseld. We betrekken ouders graag bij de activiteiten.
 • Samenwerking basisschool
  Peuteropvang en basisschool hand in hand samen. Een vertrouwde en soepele overgang van peuteropvang naar de kleuterklas. Onder één dak kunnen kinderen spelenderwijs leren waardoor ook de doorgaande leerlijn zo soepel mogelijk verloopt.
 • Wijkpartners
  Opvoeden doen we samen. Daarom vinden wij het belangrijk om in contact te staan met én verbinding te zoeken met zowel buurtbewoners als professionele (zorg)partners uit de wijk.
 • Ontdektuin
  In onze ontdektuin midden in de wijk kunnen de kinderen op ontdekkingsreis in de natuur. Door gebruik van natuurlijke materialen wordt de fantasie bij kinderen geprikkeld.

Openingstijden

Peuteropvang
Maandag tot en met donderdag vanaf 07.30 tot 18.30 uur
Vrijdag ochtend vanaf 07.30 tot 13.00 uur
 

BSO
Maandag t/m vrijdag - Na schooltijd tot 19.00 uur
Woensdag en vrijdag vanaf 12.15 uur geopend

Voorschoolse opvang
7.30 uur tot aanvang schooltijd

Tijdens studiedagen en schoolvakanties zijn wij hele dagen geopend
Vanaf 7.30 uur tot 19.00 uur

Tijdens Nationale Feestdagen zijn wij gesloten

Meer informatie

Directeur

Foto directeur
Mandy Engel
06-50286968

Waar vind je ons?

Hoefstraat 173
5014 NK Tilburg

Tel: 013-5422055
Openingstijden

Rekentool

Benieuwd naar de maandelijkse kosten? Bereken het eenvoudig en snel met onze handige rekentool

Zullen we een keertje afspreken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze mooie locatie of naar de activiteiten die uw kind hier kan beleven?

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen! Uw peuter is natuurlijk ook welkom. En je ziet zo meteen of hij/zij zich thuis voelt!