Klachtenregeling

Iedere ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.

Nederlands

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service/klachtenformulier.

Ouders kunnen een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:
brochure-LGK

English

The complaints procedure describes how complaints are registered and handled. Download the service-complaint form.

It is also possible to submit a complaint externally to the Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang (National Disputes Committee for Childcare). Take a look at their brochure for more information: brochure-LGK