Corona & kinderopvang

De kinderdagopvang en peuteropvang is sinds 8 februari weer geopend voor alle kinderen. De buitenschoolse opvang blijft voorlopig dicht. Op de bso blijven we voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken wel noodopvang aanbieden op de eigen locatie.

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Kinderstad, worden via de locatiedirecteur geïnformeerd over alle ontwikkelingen.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van Servicebureau Kinderopvang, waar wij mee samenwerken. Zij beantwoorden diverse algemene vragen op het gebied van het coronavirus en kinderopvang:

FAQ corona & kinderopvang

 Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Dan kun je altijd contact opnemen met je locatiedirecteur.

 

English information about corona & childcare

All daycare locations reopened for all children. Out-of-school care however will continue to be closed and only provide emergency care for children whose parents work in critical sectors and/or for children in a vulnerable position. During this lockdown, care will only be available to children of parents who already have a contract, on their regular days. 

If your child makes use of childcare at a Kinderstad location, you will be informed about the measures by your location director.

Please take a look at the website of Servicebureau Kinderopvang for frequently asked questions about childcare and the coronavirus.

You can also contact your location if you have any further questions.