Corona & kinderopvang

De kinderopvang is gesloten van 16 december 2020 tot en met ten minste 17 januari 2021. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen wel gebruikmaken van noodopvang op de eigen locatie. Dit is net zoals we in het voorjaar hebben meegemaakt.

Het verschil met de eerdere lockdown is dat er deze keer alleen opvang beschikbaar is voor kinderen van ouders die al een contract hebben én voor de vaste (contract)dagen. Het doel van deze lockdown is om het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het virus terug te dringen. Niet vanwege het besmettingsrisico in de kinderopvang.  

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Kinderstad, worden via de locatiedirecteur geïnformeerd over alle ontwikkelingen.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van Servicebureau Kinderopvang, waar wij mee samenwerken. Zij beantwoorden diverse algemene vragen op het gebied van het coronavirus en kinderopvang:

FAQ corona & kinderopvang

 Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Dan kun je altijd contact opnemen met je locatiedirecteur.

 

English information about corona & childcare

All childcare locations are closed from December 16 until at least January 17, 2021They will only provide emergency care for children whose parents work in critical sectors and/or for children in a vulnerable position. During this lockdown, care will only be available to children of parents who already have a contract, on their regular days. This measure has been taken to limit the amount of contact and travel movements for parents, therefore reducing the risk of the virus spreading. The risk of infection in childcare is still limited.

If your child makes use of childcare at a Kinderstad location, you will be informed about the measures by your location director.

Please take a look at the website of Servicebureau Kinderopvang for frequently asked questions about childcare and the coronavirus.

You can also contact your location if you have any further questions.