Kinderstad Campus Basis voor Vriendschap

campuslabelrgb.jpg

Kinderstad Tilburg zoekt actief de samenwerking met het basisonderwijs. Onze Campuslocaties werken nauw samen met scholen in de buurt. Zijn vaak gevestigd in of naast school. We noemen dat een campus: onderwijs en opvang gaan hierin steeds meer hand in hand.

Alles onder één dak
Kinderen kunnen vanaf drie maanden tot en met hun twaalfde jaar opgroeien op de campus. Om te spelen, te leren, te ontdekken. Het doel is dat kinderen zich in een vertrouwde en veilige omgeving goed kunnen ontwikkelen. Alles in 1 gebouw of vlak bij elkaar in de buurt. De overgangen van opvang naar school en andersom gaan heel natuurlijk. Dat geeft rust voor kind en ouders.

Vriendschap
Vooral de sociale contacten die kinderen opdoen in zo'n vertrouwde omgeving, van baby af aan, is van grote meerwaarde voor hun verdere leven.

Zo zien we kinderen die elkaar op het kinderdagverblijf hebben leren kennen samen naar school gaan. Vol zelfvertrouwen omdat ze het samen doen en omdat ze de school en de juffen/meneren vaak al kennen. Omdat ze al weten hoe het werkt in een groep kinderen; hoe je samen speelt; hoe je conflicten oplost, hoe een dagprogramma eruit ziet. Prachtig om te zien; zo waardevol!

Sfeer en vrije tijd
We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in een fijne, kindvriendelijke sfeer. Onze locaties richten we bewust heel huiselijk en sfeervol in, passend bij de mogelijkheden van het gebouw. 

Bij de baby's, peuters en kleuters is dit gericht op optimale zorg en aandacht voor een goede ontwikkeling. Kinderen leren veel van elkaar, dit is een belangrijk voordeel dat kinderen meekrijgen in de kinderopvang. We noemen dit spelenderwijs leren.

Bij de schoolgaande kinderen is de inrichting gericht op een leuke tijd, die kinderen zelf mogen invullen. Wij zorgen voor veel keuzemogelijkheden in verschillende ruimtes en voor bijzondere activiteiten. We zijn er dan ook van overtuigd dat de bso een waardevolle aanvulling is op de belevenissen en ervaringen die een opgroeiend kind meekrijgt. Én een waardevolle plek om vrienden te ontmoeten en samen een heerlijke tijd door te brengen.

Locaties?
In Tilburg vind je Campussen verspreid over de stad. Er is er altijd wel eentje in jouw buurt. Je herkent ze aan dit teken

 onder   Locaties 

Kenmerken van de Kinderstad Campus

  • Opvang voor 0 - 12 jaar
  • Zoveel mogelijk onder 1 dak of op 1 terrein (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en basisschool)
  • Samenwerking met school gericht op ontwikkeling van ieder kind
  • Onderlinge samenwerking tussen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang
  • Buurtvoorziening, biedt zekerheid aan ouders en continuïteit aan kinderen
  • Veilige basis voor vriendschap; contact tussen kinderen,