Aanmelden

Hier kun je je kindje direct online aanmelden. Na ontvangst van de aanmelding neemt de locatie van je keuze contact met je op. Heb je speciale wensen dan kun je dit bij de opmerkingen onderaan het formulier zetten.

NB: dit formulier is alleen voor aanmelden kinderdagverblijf en bso. Voor peuterspeelzalen ga naar: www.peuterspeelzalentilburg.nl en voor tussenschoolse opvang ga naar www.eetclubopschool.nl.